Det finns en nyare publikation över denna statistik: Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare

Till och med år 2018 statistikfördes antalet intygsansökningar som kom till Pensionsskyddscentralen.

Från och med år 2019 statistikförs de intygsansökningar som Pensionsskyddscentralen avgjort.

This is staging