Forskning

Forskningen vid Pensionsskyddscentralen förser beslutsfattare, sakkunniga och medborgare med tillförlitlig och aktuell information om hur pensionssystemet fungerar, hurdan inverkan pensionspolitiska åtgärder har och hur målen för reformerna uppfylls. Forskning hör till våra lagstadgade uppgifter.

Pensionsskyddscentralen bedriver oberoende empirisk socialvetenskaplig och ekonomisk forskning i arbetslivslängden, pensionsövergångarna, pensionsskyddets tillräcklighet och pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. Aktivt forskningssamarbete och aktiv kommunikation är en central del av Pensionsskyddscentralens forskning.

Forskningsprogrammet

Forskningen grundar sig på ett flerårigt program som beskriver forskningsverksamheten och dess prioriterade områden i frågor som är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet under de närmaste åren. Den innevarande programperioden började vid ingången av år 2020.

Forskningsprogrammet i Julkari

Forskarna

Lär känna forskarna

Forskarna

This is staging