Ta gärna kontakt med oss i alla frågor som gäller övervakning av arbetspensionsförsäkringar.

Vi står till tjänst vardagar kl. 9-16.

Pensionsskyddscentralen
Övervakningsavdelningen
00065 Pensionsskyddscentralen

Kundtjänst: telefon 029 411 2110

Suomi.fi-meddelande

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan Pensionsskyddscentralen och personkunderna. Genom tjänsten kan du skicka meddelanden och bilagor som gäller ditt ärende till oss och vi kan svara på dem. Vi kan inte kommunicera med personkunder via vanlig e-post i ärenden som gäller konfidentiell information. Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.

Till meddelandetjänsten på Suomi.fi

Vi tar gärna emot respons om såväl vår kundtjänst som våra webbsidor.

This is staging