Älä poista!

Tähän on tulossa aitoa sisältöä, joka julkaistaan joulukuussa 2023.

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster (AVAINLUVUT-sivun pohja, päivitetään 14.12.)

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medelinkomst, €/mån

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medianinkomst, €/mån

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Fördelning av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade månadsinomster

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Fördelning av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade månadsinomster

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Månadsinkomsten har räknats genom att dividera årsinkomsten med antalet månader i arbete.

This is staging