Centrala tidsserier i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas tillhandahåller centrala tidsserier om den statistik som PSC producerar. Tidsserierna är längre än i motsvarande statistikpublikationer och de innehåller delvis mer detaljerade uppgifter, t.ex. specifikation enligt arbetspensionslag.

Databasen möjliggör en flexibel vidare användning av uppgifterna. Med hjälp av den kan man välja en del av statistiktabellen eller rita en figur och flytta den till klippbordet.

Databasen fungerar på tre språk: finska, svenska och engelska.

Läs mer:

Uppdatering av statistikdatabasen

Statistikdatabasen uppdateras när en ny statistik publiceras. Publiceringstidpunkterna finns i publiceringskalendern på Etk.fi. Kalendern innehåller det innevarande årets statistikpubliceringar och deras planerade tidpunkter.

Statistiken i databasen är i regel slutlig årsstatistik. Preliminära uppgifter är närmast statistiken över arbetspensionsfinansieringen för det innevarande året. Datainnehållet uppdateras och utvidgas kontinuerligt.

Läs mer:

Om användningen av uppgifter från statistikdatabasen

Vid användning av statistikmaterialet ska Pensionsskyddscentralen nämnas som källa.

Creative commons -licens Pensionsskyddscentralens statistikdatabas är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (CC BY 4.0).

Statistikdatabasen fungerar bäst med andra webbläsare än Internet Explorer.

Databasen tillhandahåller tills vidare inte statistikuppgifter via ett öppet gränssnitt (PX-Web API).

This is staging