Europadelen innehåller beskrivningar över 32 europeiska länders pensionssystem.

På de finska sidorna finns utförligare beskrivningar om pensionssystemen i följande länder: Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 

This is staging