På den här sidan finns publiceringar av statistiken Arbetspensionsansökningar från de två föregående statistikåren.

Arbetspensionsansökningar 2018
Arbetspensionsansökningar 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging