På den här sidan finns publiceringar av statistiken Totala pensionsutgifter från de två föregående statistikåren.

Totala pensionsutgifter 2018
Totala pensionsutgifter 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging