En närmare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Chilen eläkejärjestelmä 2007 (pdf)

Chiles pensionssystem förnyades år 1981. De som börjat arbeta före 31.12.1982 omfattas av det tidigare systemet. De som omfattas av det tidigare systemet har på egen begäran kunnat byta till det nya systemet.

Det nya pensionssystemet har varit i kraft sen 1.1.1983 och det gäller alla anställda på den privata sektorn som tjänar över tre gånger mer än minimilönen. De som inte omfattas av systemet är de som är i militärens tjänst, som försäkras i ett separat system, samt företagarna. För de anställda som betalat socialförsäkringsavgifter före 1.1.1983 är det frivilligt att ansluta sig till det nya systemet.

Det nya systemet grundar sig på en modell av individuella konton och pensionsavgifterna fonderas helt och hållet.

År 2008 skapades ett skattefinansierat minimipensionssystem (Sistema de Pensiones Solidarias, SPS) för låginkomsttagare och i fortsättningen betalas också ett fondpensionstillägg till de låginkomsttagare som betalat fondpensionsavgift. Tidigare tryggades minimiutkomsten med bosättningsbaserad utkomst.

Försäkringsavgifter betalas för de inkomster som understiger lönetaket och åtminstone för beloppet av minimilönen. Staten finansierar socialförsäkringssystemets förmåner och minimipensioner.

På andra webplatser:

This is staging