Samtliga nypensionerade med sjukpension

Samtliga sjukpensioner inkluderar nypensionerade med arbetslivspension.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Nypensionerade med sjukpension från arbetspensionssystemet

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland (FOS)

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland (FOS)

Inkluderar inte arbetslivspensioner.

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland (FOS)

Nypensionerade med sjukpension från arbetspensionssystemet efter åldersgrupp

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland (FOS)

Nypensionerade med sjukpension från arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland (FOS)

Åldersstandardiserad sjukpensionsfrekvens

I siffrorna ingår egentliga sjukpensioner och individuella förtidspensioner.
Standardbefolkningen är den arbetspensionsförsäkrade icke-pensionerade befolkningen år 2012.

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensionstagare i Finland (FOS)

This is staging