Liechtensteins pensionssystem delas upp i lagstadgad ålders- och familjepensionsförsäkring (Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHV), i arbetsgivarbaserade system (privata sektorns pensioner och tjänstemännens pensioner) och privata pensionsarrangemang. Alla som bor eller arbetar i landet omfattas av den lagstadgade pensionen.

Arbetsgivarens obligatoriska pensionsförsäkring gäller för alla anställda som är minst 23 år och som omfattas av den lagstadgade försäkringen och vilkas arbetsavtal är minst tre månader långt och vilkas inkomst överstiger en viss gräns. Företagarna och de anställda som står utanför systemet kan frivilligt ansluta sig till försäkringen. Familje- och invalidpensionsförsäkringen gäller alla som är minst 17 år oberoende av anställningsförhållandets längd.

Företagarna omfattas obligatoriskt av det lagstadgade socialförsäkringssystemet och kan frivilligt betala försäkringsavgifter till den arbetsmarknadsbaserade pensionen.

Till pensionärer kan man också betala behovsprövade tilläggsförmåner (Ergänzungsleistungen).

För alla förmåner som betalas från socialförsäkringssystemet krävs att försäkringsavgifter betalats i åtminstone ett års tid.

Den lagstadgade ålderspensionsförsäkringen finansieras enligt fördelningsprincipen.

På andra webplatser:

This is staging