Pensionsskyddet i Malta delas upp i arbetspension som grundar sig på försäkringsavgifter och på behovsprövad ålders- och invalidpension. Det inkomstrelaterade pensionssystemet som gäller alla försäkrade trädde i kraft år 1979. De arbetspensionsförmåner som intjänats på basis av försäkringsavgifter som betalats före detta är jämnstora.

Löntagarna och företagarna omfattas av arbetspensionssystemet. Minimipension betalas till personer som bor i Malta och som inte har rätt till arbetspension.

Yrkesspecifikt och frivilligt pensionsförsäkrande är möjligt från och med år 2010.

I Malta finansieras pensionerna med allmänna socialförsäkringsavgifter. Med avgifterna finansierar man också andra sociala utgifter och systemet fungerar enligt fördelningsprincipen. Försäkringsavgifterna betalas av arbetsgivarna, företagarna, de anställda och staten.

På andra webplatser:

  • Det centraliserade socialförsäkringssystemet administreras och övervakas av socialministeriet (Ministry for the Family, Children’s Rights and Social Solidarity, MFSS).
  • Skattemyndigheten (Inland Revenue) som administreras av finansministeriet har hand om att ta ut försäkringsavgifter.
  • Beskrivning av Maltas pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av Maltas pensionssystem och socialförsäkring på Europeiska kommissionens webbsidor

This is staging