Med pensionstak avses i allmänhet en gräns för hur stora pensioner det betalas ut, ett högsta penningbelopp. Oftast genomförs pensionstaket som en övre gräns för den pensionsgrundande lönen, dvs. man tjänar inte in pension för den del av lönen som överskrider gränsen.

I arbetspensionssystemet i Finland finns ingen gräns för löntagarnas pensionsgrundade inkomster eller pensionens eurobelopp. I många andra länder har man satt ett tak för den pensionsgrundade lönen eller pensionen som intjänas genom det lagstadgade arbetspensionssystemet.

Pensionstaket kan brytas genom olika slag av tilläggspensioner, som kompletterar den lagstadgade pensionen. I en del länder är de obligatoriska. Om man generaliserar kan man säga att ju lägre taket för den pensionsgrundande lönen ligger, desto större roll spelar olika tilläggspensionssystem i landet i fråga. De har dock olika omfattning i olika länder.

I bilden jämförs takbeloppen för pensionsgrundande lön och medellönen i olika länder. I de flesta länder är taket för den pensionsgrundade lönen inom det lagstadgade arbetspensionssystemet ca 1–2 gånger så högt som medellönen i landet. I tabellen nedanför bilden presenteras eurobeloppen för pensionstaket i vissa länder avrundade med tio euros noggrannhet.

Taket för den pensionsgrundade lönen och pensionstaket inom det lagstadgade arbetspensionssystemet i vissa länder (2018)

Land Taket för den pensionsgrundande lönen, €/mån Pensionstak, €/mån
 Belgien4 6402 470
 Spanien3 6003 010 *
 Italien8 360
 Österrike5 130
 Grekland5 8602 470
 Luxemburg9 9908 230
 Frankrike3 3101 660
ARRCO: 9 930
AGIRC: 26 490
 Sverige4 130
 Tyskland6 500 (gamla delstater)
5 800 (nya delstater)
 Norge6 140 / 10 380 (OTP)
 Schweiz6 340 (BVG)2 030 (AHV)
 USA9 4702 470
 Kanada3 180770
Länder som inte har pensionstak
Danmark, Estland, Finland, Irland, Nederländerna, Portugal, Storbritannien
Förklaringar över märken:
– inget tak
* pension betalas 14 gånger per år, i tabellen anges det beräknade pensionstaket för 12 månatliga utbetalningar

Förkortningar: AHV = Lagstadgad pension i Schweiz, BVG = Tilläggspension i Schweiz, OTP = Tilläggspension i Norge

Läs mer:

This is staging