Pensioner från utlandet

Pensionsskyddscentralen fungerar som kontaktinstitution när personer som bor i Finland ansöker om pension från EU/EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller ett avtalsland (Australien, Chile, Indien, Israel, Kanada, Quebec, Sydkorea och USA).

Vi ansvarar för handläggningen av utländska pensionsansökningar och deltar i informationsutbytet beträffande ansökningar mellan pensionsanstalterna i olika länder, arbetspensionsanstalterna i Finland och FPA. Pensionsskyddscentralen har som uppgift att sända pensionsansökan och övrig information som behövs till de länder EU/EES-länder och avtalsländer (inklusive Storbritannien och Schweiz) där sökanden har varit försäkrad och därifrån hen söker pension.

Så här söker du utländsk pension

Du ansöker om pension som du tjänat in utomlands med samma ansökan som du söker pension från Finland. De flesta arbetspensionsanstalter har en e-tjänst där du kan lämna in ansökan. Vi har sammanställt anvisningar på Arbetspension.fi

Gå till Arbetspension.fi

Vanliga frågor

Läs våra svar på de vanligaste frågorna om utländsk pension.

Vanliga frågor

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft 1.2.2020. Då inleddes en övergångsperiod som pågår till årets slut. Under övergångsperioden förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Under den gäller EU-reglerna fortfarande. Det innebär bl.a. att pensionerna betalas normalt från EU-länderna till Storbritannien och vice versa.

Förberedelser inför Brexit

Pensionsåldrar i olika länder

För närvarande är det vanligt i EU-länderna att pensionsåldern är 65 år. Danmark, Frankrike, Spanien och Tyskland har för avsikt att höja den från 65 till 67 vuoteen. I Storbritannien och Irland har 68 år satts som mål.

Pensionsåldrar

Pensionssystem i andra länder

Läs våra beskrivningar av andra länders pensionssystem

Pensionssystem i andra länder

This is staging