Pensionsskyddscentralen (PSC) har en lagstadgad ställning inom arbetspensionsskyddet som utvecklare, sakkunnig och producent av gemensamma tjänster.  Vi arbetar för ett hållbart och tillförlitligt, rättvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd.

Vårt nyhetsbrev informerar dig om höjdpunkter och aktuella pensionsfrågor i Finland. Nyhetsbrevet utkommer 4-6 gånger om året.

Beställ eller avbeställ nyhetsbrevet med blanketten. Du kan läsa om dataskyddet i samband med nyhetsbreven i dataskyddsbeskrivningen för webbtjänster. Läs också om vår allmänna dataskyddspraxis.

Tidigare nyhetsbrev

Våra tidigare brev hittar du i arkivet. Breven är listade i kronologisk ordning efter utgivningsdatum, det nyaste är överst på listan.

Till arkivet

This is staging