Rehabiliteringsklienternas antal

Tabellen i Excel-format
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabiliteringskostnader, 1 000 euro

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Användningen av åtgärderna inom arbetspensionsrehabiliteringen och kostnaderna för rehabiliteringsåtgärderna

En person kan under samma år få flera olika rehabiliteringsåtgärder.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabiliteringsklienternas åldersstruktur

Består av arbetspensionsrehabiliteringsklienter som fick rehabiliteringsåtgärder under året.

Tabellen i Excel-format
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

This is staging