På sidan Nya pensionsformer och pensionsreformen har vi samlat information om hur 2017 års pensionsreform syns i statistiken. Pensionsreformen förde med sig två nya pensionsslag, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. Reformen innebär också att pensionsåldern höjs steg för steg.

Var tionde väljer partiell ålderspension vid 61 års ålder

Vid utgången av år 2019 fanns 24 600 löpande partiella ålderspensioner, varav 55 procent betalades till män. Nästan 90 procent hade valt att ta ut 50 procent av pensionen, och den var då i genomsnitt 800 €/mån och medianen nära 720 €/mån. Vid utgången av fjolåret betalades pensionen med 25 procent till 3 200 personer. Dessa pensioner uppgick i genomsnitt till 420 €/mån (medianpensionen 370 €/mån).

Nästan var tionde av dem som fyllt 61 år har ansökt om partiell ålderspension. Två av tre av dem som valt partiell ålderspension arbetade på den privata sektorn. Den största delen av dem som tagit ut partiell ålderspension fortsatte arbeta.

Läs mer:

Arbetslivspension 2018–2019

20182019
Sökande101111
Inledda pensioner2127
 – Medelpension €/mån1 870
2 081
Pensionstagare 31.12.515

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

This is staging