Under rubrikerna nedan finns exempelbilder på allmänna situationer vid utlandsarbete och A1-intygets praktiska betydelse. Exemplen passar inte in på alla situationer. Pensionsskyddscentralen ger närmare information vid behov.

Utsänd arbetstagare

I ett typiskt fall sänder en finländsk arbetsgivare en anställd tillfälligt till ett annat EU-land för att arbeta. För att den anställda fortsättningsvis ska vara socialförsäkrad i Finland, ansöker arbetsgivaren om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Arbete åt flera arbetsgivare i flera länder

Arbetstagare som arbetar i flera länder och har flera arbetsgivare måste i sista hand själva ta reda på var de ska vara socialförsäkrade. Den som bor i Finland ska ansöka om ett intyg hos Pensionsskyddscentralen, så att det blir klart vilket lands lagstiftning som ska tillämpas på arbetstagaren i fråga.

Läs mer:

This is staging