En närmare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Uuden-Seelannin eläkejärjestelmä 2007 (pdf)

Folkpensionssystemet: Bosättningsbaserad jämnstor ålders-, invalid- och efterlevandepension.

Ingen lagstadgad arbetspension.

Den frivilliga avgiftsbaserade tilläggspensionen KiwiSaver inledde sin verksamhet 1.7.2007. Systemet är öppet för alla, men riktas speciellt till löntagare.

Folkpensionen finansieras med skattemedel. En buffertfond grundades år 2001. Arbetsgivarens avgift för arbets-olycksfallsförsäkringen varierar.

Tilläggspensionerna bekostas med en avgift som uttas av den anställda och arbetsgivaren.

Det finns inget inkomsttak.

Rätten till folkpension är beroende av antalet bosättningsår, boendeform, civilstånd, och också övriga inkomster inverkar på beloppet. Tilläggspensionerna är vanligtvis avgiftsbaserade.

På andra webplatser:

This is staging