Samtliga inom arbetspensionssystemet

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare 31.12 efter åldersgrupp

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare 31.12, största arbetspensionslagarna

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Arbetspensions­försäkrade i Finland

Tabellens data i statistikdatabasen
Tabellens data i statistikdatabasen

This is staging