Utförligare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Portugalin eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Portugal har

  • ett allmänt pensionssystem,
  • ett pensionssystem för tjänstemän som ersätts stegvis av det allmänna pensionssystemet,
  • ett frivilligt fonderande system som hör till första pelaren och som finansieras med tilläggsavgifter,
  • avkastningsbundet pensionssystem av socialbidragskaraktär (Social Pension),
  • pensionstillägg till dem som får socialbidragspension (Solidarity supplement) och
  • arbetsmarknadsorganisationernas avtalspensionssystem och individuella pensionsarrangemang.

För att få ålderspension krävs en försäkringstid på minst 15 år.

Pensionerna från det allmänna pensionssystemet bekostas genom ett fördelningssystem, som stöder sig på en buffertfond. De kompletterande systemen är fonderande. Pensionsförsäkringsavgiften tas ut som en del av den allmänna socialförsäkringsavgiften.

På andra webplatser:

This is staging