Pensionsskyddscentralen gör upp kalkyler och ställer prognoser för pensionssystemets framtid. Långtidskalkylerna sträcker sig 60–70 år framåt och publiceras i rapporter med 2–3 års mellanrum.

Rapporten ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019” publicerades 19.3.2019.

I prognoserna  studeras de lagstadgade pensionerna, dvs. arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen och de pensioner som betalas enligt militärskadelagen, lagen om militärolycksfall, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar (s.k. SOLITA-pensioner). Frivilliga pensionsförsäkringar är inte med.

Prognoserna visar hur pensionsutgifterna, förmånernas nivå och finansieringen utvecklas, om vissa antaganden om befolkningen och ekonomin besannas och lagstiftningen hålls oförändrad.

Med hjälp av kalkylerna bedöms också konsekvenserna av ändringar i pensionssystemet.

Läs mer:

This is staging