Pensionstagarnas antal

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Ålderspensionstagarnas antal

Inkluderar inte personer med partiell ålderspension.

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Pensionstagarnas antal efter pensionsslag

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Egenpensionstagarnas antal

Inkluderar personer med ålderspension, partiell ålderspension, sjukpension, deltidspension och specialpension för lantbruksföretagare.

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

This is staging