Arbetspensionen och arbetspensionsförsäkringen regleras i lagar och förordningar, anvisningar, grunder och försäkringsvillkor. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om arbetspensionssektorn.

Pensionsskyddscentralen ger rekommendationer om hur lagarna om arbetspensioner ska tillämpas. Rekommendationerna bereds i samarbete mellan arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen.

Beräkningsgrunderna och försäkringsvillkoren som reglerar försäkringsverksamheten bereds i samarbete av aktörerna inom arbetspensionssektorn och ministerierna. I beräkningsgrunderna fastställs bland annat försäkringsavgiften och avkastningskravet på pensionstillgångarna. I försäkringsvillkoren definieras försäkringsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetspensionsanstalten.

Arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet regleras i placeringsbestämmelserna och kraven på solvens och täckning för ansvarsskulden.

This is staging