Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu som handlar om pensionsskyddet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Priset är värt 2 000 euro.

Avsikten med belöningen är att uppmuntra studerande att välja teman som anknyter till pensioner och främja undervisning och forskning kring pensioner vid universiteten.

Ansökningstiden för 2020 års pro gradu-pris börjar vid ingången av nästa år. Beslutet om vem som får priset fattas av en grupp som utsetts av Pensionsskyddscentralen. Pristagaren offentliggörs i maj.

Priset kan ges till en avhandling som handlar om pensionsskyddet och som har godkänts vid vilket finländskt universitet som helst under år 2020. Avhandlingar inom t.ex. historia, matematik, juridik, socialpolitik, sociologi, ekonomi, statistik, försäkringsvetenskap, kommunikation eller demografi kan belönas.

Handledare och granskare av pro gradu-avhandlingar kan föreslå pristagare. Den som skrivit en avhandling kan också själv föreslå sitt arbete.

This is staging