Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen

Medelåldern för nypensionerade inom arbetspensionssystemet efter pensionsslag

Nypensionerade med egenpension är de som börjat få ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare. 

De som börjat ta ut partiell ålderspension räknas inte som nypensionerade.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen

Statistik: Faktisk pensionsålder

This is staging