Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift för arbetspensionssektorn. Den ges ut av Pensionsskyddscentralen. Den utkommer med två nummer årligen och är en systertidskrift till den finskspråkiga tidskriften Työeläke, som utkommer med fem nummer årligen.

Chefredaktör är kommunikationsdirektör Tuovi Rautjoki och redaktionssekreterare är Pia Hansson. Redaktionschef för Työeläke är Anne Iivonen.

Läs e-tidskriften med olika apparater

Tidskrifterna utkommer som e-tidskrifter som kan läsas med olika apparater. Våra nyhetsbrev informerar om de nyaste numren.

På andra webbplatser:

Prenumerationer och adressändringar

Prenumerera på Arbetspension utan kostnad. På samma blankett kan du också meddela om adressändring eller annullera prenumerationen.

Prenumerationsblankett

Tidskriftsarkiv

Du hittar alla nummer av Arbetspension sedan 1/2004 i pdf-form i publikationsarkivet Julkari.

På andra webbplatser:

Utgivningsschema 2020

Nummer 1:2020 utkommer 8.6.
Nummer 2:2020 utkommer 7.12.

Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen som en bilaga till juninumret.

This is staging