På den här sidan finns publiceringar av statistiken Faktisk pensionsålder från de två föregående statistikåren.

Faktisk pensionsålder 2018
Faktisk pensionsålder 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging