Pensionsskyddscentralen förmedlar ansökan utomlands när en person som är bosatt i Finland ansöker om pension från ett EU/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien, Chile, Israel, Indien, Kanada, Sydkorea, Quebec och USA). 

Ansökan om pension från utlandet när den pensionssökande är bosatt i Finland

Pensionsansökans gång varierar beroende på från vilket land du ansöker om pension. När du ansöker om pension från EU/EES-länder, Storbritannien eller Schweiz sker ansökningsprocessen enligt EU-förordningen. Om du är bosatt i Finland förmedlar Pensionsskyddscentralen ansökan till det andra landet. Ansök om pensionen på samma ansökan som den finländska pensionen. 

Då du ansöker om pension från ett avtalsland går man tillväga enligt avtalet. Innehållet i avtalen är landspecifika och varje avtalsland har en egen ansökningsblankett. Om du är bosatt i Finland förmedlar Pensionsskyddscentralen ansökan till alla avtalsländer, förutom till Kina. Pension söks på en särskild ansökningsblankett för avtalsländer. Pension från Kina ska man själv ansöka om direkt från Kina. 

Om du ansöker om pension från ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet följs den nationella pensionslagstiftningen i det andra landet. Du ska själv ansöka om pensionen direkt från det andra landet. 

Ansokan om pension från utlandet när den pensionssökande är bosatt i Finland

Pensionsskyddscentralen får ansökningarna om utländska pensioner antingen direkt från pensionssökanden, från en finsk arbetspensionsanstalt eller FPA. På Pensionsskyddscentralen sammanställs de nödvändiga uppgifterna och ansökan som gäller pension från ett annat land sänds vidare till landet i fråga. 

Den utländska pensionsmyndigheten skickar sitt pensionsbeslut direkt till den pensionssökande samt även till Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen registrerar pensionsbeslutsuppgifterna utan uppgifter om belopp samt förmedlar besluten vidare till arbetspensionsanstalterna och FPA. 

På andra webbplatser

Handläggningstiden utomlands 

Handläggningen av din pensionsansökan utomlands kan ta från ett halvt år till flera år. Därför är det bra att ansöka om utländsk pension ca ett halvt år innan man vill att pensionen ska börja. Noggrannare uppgifter om handläggningstider kan du fråga direkt från pensionsmyndigheten i landet. 

Ansökan om pension från Finland när den pensionssökande är bosatt utomlands

Pensionsansökningsprocessens gång varierar enligt var den pensionssökande är bosatt. Om du är bosatt någon annanstans än i Finland, ska du i regel ansöka om pension från Finland via ditt bosättningslands förbindelseorgan. Som förbindelseorgan fungerar vanligtvis ditt bosättningslands pensionsanstalt. I Finland tas ansökan emot av FPA. FPA handlägger din ansökan för folkpensionens del, om du har ansökt om den, och förmedlar din ansökan också till din arbetspensionsanstalt för handläggning. 

Ansokan om pension från Finland när den sökande är bosatt utomlands

På andra webbplatser

This is staging