Pensionsskyddet för lantbruksföretagare, stipendietagare och sjöfartspersonal ordnas i särskilda pensionsanstalter.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA tar hand om den sociala tryggheten för lantbruksföretagare och stipendietagare. LPA försäkrar jordbrukare, fiskare, renskötare och konstnärer och forskare som får arbetsstipendier.

LPA:s verksamhet grundar sig på lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan SPK är arbetspensionsanstalten för sjöfarare på finländska handelsfartyg i utrikesfart och isbrytare.

Sjömanspensionskassan beviljar och betalar arbetspensioner enligt lagen om sjömanspensioner.

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

This is staging