Principen i arbetspensionslagstiftningen är att arbete som utförs i Finland försäkras i Finland.

  • Anställda inom den privata sektorn försäkras i regel enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).
  • Anställda som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL) försäkras enligt den.
  • Anställda inom den offentliga sektorn försäkras i huvudsak enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).
  • Företagare ska försäkra sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Utländska arbetsgivare som har anställda som arbetar i Finland ska också pensionsförsäkra dem enligt ArPL.

Det finns undantag i försäkringsskyldigheten bland annat för utsända arbetstagare. Närmare information på sidan Utländska anställda i Finland.

Vem är en utsänd arbetstagar

En person kan vara utsänd arbetstagare både vad gäller social trygghet och arbetsrätt.

En person är en utsänd arbetstagare enligt EU-bestämmelserna om social trygghet

  • Den utsända arbetstagaren kan få ett A1-intyg från det utsändande landet.
  • För den utsända arbetstagaren betalas socialförsäkringsavgifterna till utgångslandet och de sociala förmånerna fås från utgångslandet.
  • Pensionsskyddscentralen ger närmare information.

En person är en utsänd arbetstagare enligt de arbetsrättsliga EU-bestämmelserna

  • För utsända arbetstagare gäller andra arbetsvillkor än andra arbetstagare.
  • Arbetarskyddsmyndigheten ger närmare information.

Skyldighet att anmäla utstationerad arbetstagare

Den utländska arbetsgivaren ska göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten (skyldigheten att göra anmälan har börjat 1.9.2017). Anmälan ska göras om arbetsrättsligt utstationerade arbetstagare innan de inleder sitt arbete i Finland.

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging