Ur vår bildbank kan du ladda ner fotografier på ledningen och de sakkunniga på Pensionsskyddscentralen och från Pensionsskyddscentralens evenemang. Du kan också fritt ladda ner vårt firmamärke och infografik av olika slag.

Gå till bildbanken​

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner. På ppt-bildernas anteckningssidor finns närmare information som hjälp för att tolka bilderna. Nämn bildkällan alltid då du lånar bilder.

Du kan också bläddra i bildserien direkt på webbplatsen eller använda den via SlideShare.

Ladda ner bildserien, uppdaterad 30.4.2020 (ppt)

De statistiska uppgifterna bygger på bl.a. Pensionsskyddscentralens registeruppgifter, information som FPA och Arbetspensionsförsäkrarna TELA har samlat in och pensionsanstalternas bokslut.

Uppgifterna uppdateras och preciseras årligen i den takt som ny information blir tillgänglig.

This is staging