Kontaktuppgifter

Våra sakkunniga svarar gärna på frågor. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Vi tar gärna emot respons på våra webbsidor.

Sergei Lahti

Matematiker

Korttidsprognoser, beräkningsgrunder

Tel. 029 411 2474

Läs mer

Sampo Lappo

Matematiker

Mikrosimulering

Tel. 029 411 2390

Läs mer

Ville Merilä

Nationalekonom

Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling

Tel. 029 411 2128

Läs mer

Tuija Nopola

Matematiker

Befolkningsprognoser

Tel. 029 411 2217

Läs mer

Kaarlo Reipas

Matematiker

Långsiktiga prognoser

Tel. 029 411 2530

Läs mer

Mikko Sankala

Matematiker (tjänstledig t.o.m. 2.1.2021)

Finansiering av pensionerna

Tel. 029 411 2567

Läs mer

Heikki Tikanmäki

Utvecklingschef, enhetschef

Prognoskalkyler

Tel. 029 411 2374

Läs mer

This is staging