Enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) kan Pensionsskyddscentralen (PSC) och pensionsanstalterna komma överens om hur övervakningen ska genomföras och i praktiken görs den också i samarbete. Syftet med övervakningen är att försäkra att pensionsanstaltens kunder uppfyller sina anmälnings- och försäkringsskyldigheter enligt ArPL. Pensionsanstalterna tar ut försäkringsavgifterna.

PSC förmedlar uppgifter, t.ex. om arbetstagare och löner som ska försäkras, vidare till arbetspensionsanstalterna och fungerar som kontaktorgan i frågor som gäller arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri. PSC gör på pensionsanstalternas begäran också inspektioner hos arbetsgivare.

PSC övervakar de arbetsgivare och företagare som inte har någon pensionsförsäkring alls.

Arbetspensionsanstalten är också egentlig målsägande i fall som gäller försummelse och missbruk av pensionsförsäkringen.

Läs mer:

This is staging