Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

Genomsnittlig totalpension 1 716 euro

År 2019 var den genomsnittliga totalpensionen för pensionstagarna 1 716 euro i månaden och medianpensionen 1 497 euro i månaden. Männens medelpension var 1 937 euro i månaden och kvinnornas 1 533 euro i månaden, dvs. ca femtedel mindre än männens.

Samtliga pensionstagare

Psykisk ohälsa den allmännaste orsaken till sjukpensionering

År 2019 sjukpensionerades 20 300 personer med sjukpension från arbetspensionssystemet. Av dem var 10 900 (54 %) kvinnor och 9 400 (46 %) män.

Den allmännaste orsaken till sjukpension var psykiska sjukdomar och beteendestörningar.

Arbetspensioner

Bekanta dig med vår statistikdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas erbjuder de centrala tidsserierna i statistik som Pensionsskyddscentralen producerar. Tidsserierna är längre än i statistikpublikationerna och innehåller mer detaljerade uppgifter.

Statistikdatabas

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Publikationer

Publiceringskalender för statistiken

I publiceringskalendern hittar du statistiken från PSC enligt publiceringstidpunkt.
Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9

Publiceringskalender

This is staging