På den här sidan finns publiceringar av statistiken Arbetspensionsrehabilitering från de två föregående statistikåren.

Arbetspensionsrehabilitering 2019
Arbetspensionsrehabilitering 2018
Arbetspensionsrehabilitering 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging