Pensionsskyddscentralen publicerar undersökningar i sin serie för vetenskapspublikationer samt i vetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. Största delen av Pensionsskyddscentralens forskning är kollegialt granskad.

Pensionsskyddscentralen har förbundit sig till att följa villkoren för användningen av märket och Forskningsetiska delegationens anvisning God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den. 

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. I mån av möjlighet parallellpubliceras forskningsartiklar som publicerats utanför PSC:s publikationsserie i  Julkari enligt principen för öppen tillgång.

This is staging