Webbplatsen Etk.fi har tagits fram och upprätthålls av Pensionsskyddscentralen (PSC) för att betjäna sakkunniga inom arbetspensionssektorn och våra samarbetspartners.

Du får tillgång till våra medarbetares kompetens och breda erfarenhet av det finländska arbetspensionssystemet och dess roll i samhället. Här erbjuder vi kunskap om pensionsskyddets nuläge och framtid. Du hittar också sakkunnigtjänster för verkställandet av pensionsskyddet och kurser inom arbetspensionssektorn.

Dessutom ger vi en överblick över pensionsskyddet i andra länder både strukturellt och med tanke på dem som rör sig på den globala arbetsmarknaden.

Pensionsfrågorna behandlas på Etk.fi på ett allmänt plan, och texten bör inte betraktas som lagtext.

Om du vill kontrollera ditt pensionsutdrag, ansöka om pension eller läsa allmänt om pensionerna, gå till Arbetspension.fi.

Huvudnavigeringen och dess undermeny är horisontella. Klicka på den horisontella navigeringen eller ikonerna som öppnas under den, så kommer du till själva innehållet. En mera detaljerad navigering öppnas då till vänster.

Uppe på sidan finns en stödmeny, där du hittar ingången till de andra språkversionerna och kontaktuppgifter samt webbplatsens sökfunktion.

Nere till vänster finns länkar för nyhetsbrevsprenumerationer, bruksanvisningar för webbplatsen, responsformulär,  servicelänkar och eTjänster. Stödnavigeringarna finns på varje sida.

Webbplatsen fungerar bäst med nyare versioner av webbläsarprogram.

På Etk.fi används JavaScript. Därför är det bra att tillåta JavaScript i webbläsarinställningarna. JavaScript är ett programmeringsspråk som används till hjälpfunktioner, såsom öppning av nya webbläsarfönster, hantering av felmeddelanden och kontroll av inmatade uppgifter. I allmänhet tillåts JavaScript i standardinställningarna.

För att kunna skriva ut blanketter och publikationer behöver du en pdf-läsare. Du kan t.ex. ladda ner programmet Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

I Etk.fi används cookies för att föra statistik över användningen av tjänsten samt för chattfunktionen. Genom att använda tjänsten godkänner du också till användningen av cookies. Med hjälp av statistikverktyget insamlas bland annat följande uppgifter:

  • adresser på besökta sidor på Etk.fi (URL)
  • version och språkinställningar på besökarens webbläsare
  • besökarens operativsystem och skärmupplösning
  • besökets tidpunkt
  • om besökaren har besökt Etk.fi tidigare och när i så fall
  • från vilken adress besökaren kommer till Etk.fi
  • besökarens geografiska position
  • antalet sidor som besökts på Etk.fi.

Med hjälp av cookies säkerställs också att chatten fungerar när besökaren rör sig på webbplatsens olika webbsidor samt insamlas statistik om användningen av chatten.

Webbplatsen lagrar inte cookies på din hårddisk utan i minnet i den läsare som används. I allmänhet är cookies tillåtna enligt standardinställningen. Cookies som webbplatsen lämnat efter sig raderas vid tömning av cacheminnet.

Man kan välja att blockera cookies. Instruktioner för hur man tillåter och blockerar cookies via följande länkar: Google ChromeMozilla FirefoxSafari for MacMicrosoft Internet Explorer.

Läs också dataskyddsbeskrivningen för Pensionsskyddscentralens webbtjänster (pdf) och allmänna dataskyddspraxis.

Äganderätten till webbplatsen Etk.fi tillhör Pensionsskyddscentralen. Ansvarig chefredaktör är webbchefredaktör Johanna Louhimies på Pensionsskyddscentralen.

Upphovsrätten och övriga rättigheter tillhör Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att när som helst göra ändringar som påverkar innehållet i tjänsten, användningen av den eller tekniken bakom den och att begränsa tillgången till tjänsten.

Trots upphovsrätten får innehållet på Etk.fi citeras och kopieras fritt. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår till den som citerar eller kopierar det. God sed förutsätter att källan uppges.

På webbplatsen behandlas pensionsfrågor på ett allmänt och informativt plan. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för huruvida informationen lämpar sig för användarens personliga behov eller för följderna av beslut som användare fattar eller åtgärder han vidtar på basis av dessa uppgifter eller eventuella fel i dem.

Pensionsskyddscentralen garanterar inte att Etk.fi fungerar störningsfritt. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för någon skada, kostnad eller förlust som förorsakas av användningen av tjänsten. Den ansvarar inte heller för skador som förorsakas av störningar i datakommunikationen, fel i datasystem, skadliga program eller datasäkerhetsrisker.

Denna webbplats omfattas av tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020. Kraven fastställs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsens tillgänglighet har kartlagts. Intentionen är att nödvändiga ändringar görs inom tidsfristen. En redogörelse över eventuella brister och en åtgärdstidtabell kommer att finnas i tillgänglighetsutlåtandet senast 23.9.2020.

This is staging