Pensionsskyddscentralen övervakar att företagarna sköter sin pensionsförsäkringsskyldighet och gör jämförelser både på eget initiativ på grundval av en persons skatte- och försäkringsuppgifter och på basis av enskilda övervakningsimpulser från olika håll utifrån.

Enskilda övervakningsimpulser är t.ex.

  • utredningsbegäran från enskilda personer
  • förfrågningar och anmälningar från en pensionsanstalt, myndighet eller någon annan intressegrupp.

I samband med övervakningen av ArPL-försäkringen uppkommer det dessutom situationer där företagarens egen FöPL-försäkring måste utredas förutom arbetstagarnas försäkring.

Företagarverksamheten ska försäkras, när företagarens FöPL-arbetsinkomst (arbetsinsatsens värde) överstiger den årliga nedre gränsen, fastän den tidsmässiga arbetsinsatsen är liten.

Läs mer:

Övervakning av rörelseidkare och yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare (bl.a. personer som bedriver företagarverksamhet under firmanamn) är en stor grupp som Pensionsskyddscentralen årligen övervakar och ser till att den sköter sin FöPL-försäkringsskyldighet.

Pensionsskyddscentralen får upplysningar om den skattepliktiga arbetsinkomst som uppkommit på basis av rörelseidkarens och yrkesutövarens företagarverksamhet. Denna information jämförs med försäkringsuppgifterna enligt FöPL och utredningsåtgärder vidtas om skatteuppgifterna innehåller arbetsinkomster, men personen själv inte har någon FöPL-försäkring.

Denna övervakningsmetod, som baserar sig på verifierade skatteuppgifter, görs i efterhand och är mycket omfattande. Ca 4000-5000 personers FöPL-försäkringsskyldighet utreds årligen med denna jämförelsemetod.

Övervakningen av delägare i näringssammanslutningar

Pensionsskyddscentralen utreder årligen om ca 75 000 delägare i näringssammanslutningar, dvs. den ansvariga bolagsmannen i ett personbolag har skött sin FöPL-försäkringsskyldighet.

Pensionsskyddscentralen får tillgång till uppgifter om den skattepliktiga arbetsinkomsten som delas ut till delägarna i näringssammanslutningar på basis av företagsverksamheten. Denna information jämförs med försäkringsuppgifterna enligt FöPL och utredningsåtgärder vidtas om beskattningen innehåller arbetsinkomster, men personen själv inte har någon FöPL-försäkring.

Denna övervakningsmetod, som baserar sig på verifierade skatteuppgifter, görs i efterhand och är mycket omfattande. Ca 1000-1500 personers FöPL-försäkringsskyldighet utreds årligen med denna jämförelsemetod.

Övervakning av delägare i aktiebolag

FöPL-försäkringsskyldigheten för delägare i aktiebolag utreds i huvudsak med hjälp av massövervakning i efterhand. Massövervakning i efterhand producerar information för övervakningen av arbetsgivarnas försäkringsskyldighet och på samma gång får man också mycket information om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för delägare i aktiebolag.

Informationen används vid övervakningen av delägarnas FöPL-försäkringsskyldighet. Till närmare granskning kommer den här vägen FöPL-försäkringsskyldigheten för ca 300 delägare i aktiebolag.

This is staging