Pensionsskyddscentralen deltar i egenskap av aktör inom pensionssektorn i den process som gör det möjligt för en person som är anställd vid Europeiska unionen (nedan EU-tjänsteman) och som omfattas av Europeiska unionens personalförordning att överföra sin pensionsrätt från Finland till Europeiska unionens pensionssystem.

Den pensionsrätt som tjänats in i Finland fram till överföringstidpunkten är föremål för överföringen. Pensionsskyddscentralen fungerar i dessa fall som förbindelseorgan, som sköter kontakten med och de praktiska åtgärderna tillsammans med de finländska pensionsanstalterna, EU-tjänstemannen och Europeiska unionens institutioner.

Den som överfört sin pensionsrätt har rätt att återföra pensionsrätten till det finländska pensionssystemet, om anställningen vid de Europeiska unionen upphör innan personen har fått rätt till framtida pension från unionen.

Kostnadsfördelningen av EU-överföringsbelopp

Pensionsskyddscentralen beaktar överföringsbeloppen i samband med betalningsårets utredning av ArPL-SjPL-VILMA-pensioner, vid kostnadsfördelningen av FöPL-pensioner och kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider.

I fråga om överföringsbeloppen följer pensionsanstalterna inom den privata sektorn principen om sista pensionsförsäkrare och anmäler alla sina utbetalda överföringsbelopp till Pensionsskyddscentralen för utredningen av kostnadsfördelningen.

Pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn deltar i överföringen av pensionsrätt endast till den del som gäller kostnadsfördelningen av pensionsdelar som tjänats in för oavlönade tider och anmäler endast överföringsbelopp som tjänats in för oavlönade tider.

Läs mer:

This is staging