Deltidspensionen avskaffas inom arbetspensionssystemet. De sista deltidspensionerna började 1.1.2017.  Deltidspensioner som beviljats tidigare kan fortsätta, och de bestämmelser som gällde före år 2017 tillämpas på dem. I stället för deltidspension införs partiell förtida ålderspension.

Deltidspension har kunnat beviljas försäkrade i åldern 61–67 år, som har arbetat tillräckligt mycket under de sista åren före pensionen. Den som söker deltidspension ska övergå från heltidsarbete till deltidsarbete. Han eller hon kan inte få någon annan pension på basis av sitt eget arbete.

De som har gått i deltidspension ska ha minskat arbetet så att inkomsterna av deltidsarbete är 35–70 procent av inkomsterna av heltidsarbetet. Man måste arbeta på deltid för att kunna få deltidspension.

Deltidspensionen är 50 procent av skillnaden mellan den stabiliserade arbetsinkomsten före pensionen och inkomsten av deltidsarbetet (bortfallet av arbetsinkomst). Den kan dock vara högst 75 procent av den ålderspension som deltidspensionären har tjänat in innan deltidspensionen börjar.

År 2016 gick 4 900 försäkrade i deltidspension, vilket var 1 200 mer än året innan. År 2016 var deltidspensionsutgiften mindre än en procent av hela årets arbetspensionsutgift.

This is staging