Genom offentlig delgivning delges sådana uppmaningar, beslut och meddelanden som Pensionsskyddscentralen inte har kunnat delge parterna.

Med stöd av 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda arbetsgivare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, att ordna pensionsskydd för sina anställda senast inom två veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Arbetsgivare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för uppmaningen att teckna en ArPL-försäkring: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi. Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. dd.mm.åååå.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 186 § i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och 2 och 4 § i lagen om införande av ArPL har tecknat en försäkring på nedan nämnda arbetsgivares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten och meddelandena har inte kunnat delges arbetsgivarna.


Arbetsgivare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för beslutet om ArPL-försäkring: dd.mm.åååå


Arbetsgivare:

Earthrate Oy

2414226-5

Datum för försäkringsanmälan om ArPL-försäkring: 10.08.2020

__________________________________

Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi 10.08.2020.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. 17.09.2020.

Med stöd av 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) uppmanar Pensionsskyddscentralen nedan nämnda företagare, som försummat sin försäkringsskyldighet och vilkas adresser är okända, ordna sitt pensionsskydd senast inom tre veckor från den dag då de anses ha fått del av denna offentliga delgivning.


Företagare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för uppmaningen att teckna en FöPL-försäkring: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att denna allmänna delgivning har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. dd.mm.åååå.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parterna på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Genom offentlig delgivning meddelas att Pensionsskyddscentralen enligt 143 § i lagen om pension för företagare (FöPL) har tecknat en försäkring på nedan nämnda företagares bekostnad, vilkas adresser är okända. Besluten har inte kunnat delges företagarna.


Företagare:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för beslutet om FöPL-försäkring: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring i beslutet börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Handlingarna som gäller försäkringen finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig t.o.m. dd.mm.åååå.

Genom offentlig delgivning meddelas att handlingarna som gäller pensionsbeslut för nedan nämnda pensionssökande finns tillgängliga för parten på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, 00520 Helsingfors.


Personens namn och födelsetid:

För närvarande är inga offentliga delgivningar i kraft.

Datum för pensionsbeslutet: dd.mm.åååå


Enligt 10 kap. 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett och den 30 dagar långa tiden för sökande av ändring börjat löpa den sjunde dagen efter det att detta meddelande har publicerats på Pensionsskyddscentralens webbplats Etk.fi.

Detta meddelande har publicerats på Etk.fi dd.mm.åååå.

Delgivningen finns tillgänglig på webbsidan t.o.m. dd.mm.åååå.

This is staging