Älä poista!

Tähän on tulossa aitoa sisältöä, joka julkaistaan loppuvuodesta 2024.

(Uppdaterad xx.xx.2024)

Tabeller och diagram:

  • Tabeller och diagram i delen Nyckeltal
  • Tabeller i PSC:s statistikdatabas

Läs mer:

  • Pressmeddelande

Fråga statistiktjänsten:

SV – Työurasuhde (työotsikko)

Producent: Pensionsskyddscentralenrn
Statistikens webbsida: SV – Työurasuhde (työotsikko)
Ämnesområde: Social trygghet
Statistiken ingår i Finlands officiella statistik (FOS): Nej
ISSN:

Beskrivning
Datainnehåll
Klassificeringar
Datainsamlingsmetoder och informationskälla
Uppdateringsintervall
Uppgifterna uppdateras en gång om året.
Tid för färdigställande eller publicering
Tidsserie
Ämnesord

Käsite 1

Käsite 2

Kvalitetsbeskrivning: SV – Työurasuhde (työotsikko) 2023

This is staging