På den här sidan finns publiceringar av statistiken Arbetspensionsförsäkrade från de två föregående statistikåren.

Arbetspensionsförsäkrade 2017
Arbetspensionsförsäkrade 2016

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging