Planering

Ta kontakt med Pensionsskyddscentralens specialister. Av kontaktuppgifterna framgår också deras anvarsområden.

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Jaakko Aho

Aktuariechef, enhetschef

Finansiering av arbetspensionerna och kostnadsfördelningen

Tel. 029 411 2306

Läs mer

Marjukka Hietaniemi

Utvecklingschef, Enhetschef

Bestämning av pensionen, pensionssystemet

Tel. 029 411 2133

Läs mer

Jari Kannisto

Utvecklingschef

Statistikspecialist

Tel. 029 411 2232

Läs mer

Meeri Kesälä

Matematiker

Försäkringsavgifter, finansiering av invalidpensioner

Tel. 029 411 2310

Läs mer

Tuula Kyyrä

Statistikforskare

Statistikdatabas och överlämnande av data

Tel. 029 411 2170

Läs mer

Sergei Lahti

Matematiker

Korttidsprognoser, beräkningsgrunder

Tel. 029 411 2474

Läs mer

Jukka Lampi

Statistikforskare

Statistikspecialist

Tel. 029 411 2483

Läs mer

Sampo Lappo

Matematiker

Mikrosimulering

Tel. 029 411 2390

Läs mer

Ville Merilä

Nationalekonom

Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling

Tel. 029 411 2128

Läs mer

Antti Mielonen

Specialsakkunnig

Pensionssystem i andra länder

Tel. 029 411 2472

Läs mer

Tuija Nopola

Matematiker

Befolkningsprognoser

Tel. 029 411 2217

Läs mer

Heidi Nyman

Statistikplanerare

Statistikspecialist

Tel. 029 411 2139

Läs mer

Tiina Palotie-Heino

Statistikschef, enhetschef

Tel. 029 411 2147

Läs mer

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef

Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd

Tel. 029 411 2219

Läs mer

Eeva Puuperä

Kostnadsfördelnings specialist

Finansieringsstatistik

Tel. 029 411 2525

Läs mer

Kaarlo Reipas

Matematiker

Långsiktiga prognoser

Tel. 029 411 2530

Läs mer

Ismo Risku

Avdelningschef, Planeringsavdelningen

Tel. 029 411 2566 / 050 527 9034

Läs mer

Suvi Ritola

Specialsakkunnig

Exempelkalkyler och pensionsberäkning

Tel. 029 411 2634

Läs mer

Leena Saarnio

Statistikplanerare

Arbetspensionsrehabilitering

Tel. 029 411 2120

Läs mer

Mikko Sankala

Matematiker (tjänstledig t.o.m. 2.1.2021)

Finansiering av pensionerna

Tel. 029 411 2567

Läs mer

Heikki Tikanmäki

Utvecklingschef, enhetschef

Prognoskalkyler

Tel. 029 411 2374

Läs mer

Mika Vidlund

Kontaktchef

Pensionssystem i andra länder

Tel. 029 411 2614

Läs mer

Niko Väänänen

Specialsakkunnig (tjänstledig t.o.m. 1.12.2020)

Pensionssystem i andra länder, EU

Tel. 029 411 2325

Läs mer

This is staging