Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Luxemburg (på finska): Luxemburgin eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Det allmänna pensionssystemet för löntagare och företagare omfattar dem som arbetar inom den privata sektorn. Anställda inom den offentliga sektorn har ett eget lagstadgat pensionssystem.

Dessutom finns det förtidspensionssystem som baserar sig på arbetsmarknadsavtal. Arbetsgivarnas tilläggspensionsskydd gäller närmast högavlönade anställda.

I Luxemburg finns ingen bosättningsbaserad minimipension.

Pensionen består av jämnstora delar, som beror på försäkringstiden, och inkomstrelaterade delar.

Arbetstagaren, arbetsgivaren och staten bekostar pensionerna genom att var för sig betala en pensionsavgift. En del av medlen i det allmänna pensionssystemet fonderas.

På andra webplatser:

This is staging