På den här sidan finns tidigare publiceringar av Statistiken över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare.

Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2018
Inkomna intygsansökningar 1996–2018

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging