I Pensionsskyddscentralens uppgifter ingår att lägga fram förslag och ge utlåtanden bland annat i frågor som gäller utvecklingen och verkställigheten av pensionsskyddet.

Vi ställer vår övergripande syn på arbetspensionssystemets och dess många beröringspunkter med den övriga socialförsäkringslagstiftningen till beslutsfattarnas förfogande. Vår sakkunskap anlitas bland annat av ministerier och riksdagsutskott.

Våra utlåtanden kan läsas på finska i tillgängliga pdf-filer.

Läs mer:

This is staging