Under den tid då arbetstagaren arbetar som utsänd utomlands bestäms arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter utgående från försäkringslönen. Arbetstagaren tjänar in arbetspension enligt försäkringslönen. Enligt den bestäms också t.ex. föräldra- och sjukdagpenningar.

Hur stor är försäkringslönen?

Försäkringslönen är

  • den lön som borde betalas för samma arbete i Finland eller
  • den lön som annars kan anses motsvara arbetstagarens arbete.

Hur fastställs försäkringslönen?

När arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om utlandsarbetet fastställer de tillsammans försäkringslönen, som arbetsgivaren uppger till pensionsanstalten. De får dock inte avtala fritt om försäkringslönen, utan grunderna för den ska överensstämma med bestämmelserna. Det är bra att skriva in försäkringslönen i avtalet om utlandsarbetet.

Vad ska man beakta?

När försäkringslönen fastställs ska man tänka på följande:

  • Kräver utlandsarbetet  särskild kompetens?
  • Medför arbetet  ett större ansvar än arbetet i hemlandet?
  • Är arbetstiden längre?
  • Ingår det naturaförmåner eller bonuslön?

Bestämmelsen om försäkringslön gäller arbete som utsänd arbetstagare var som helst utomlands, om arbetet ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) i Finland.

Närmare upplysningar om försäkringslönen ges av arbetspensionsbolagen och Pensionsskyddscentralen. Information om försäkringslönen i fråga om olycksfallsförsäkringen ges av olycksfallsförsäkringsbolagen. Skattemyndigheterna ger mera information om socialskydds- och sjukförsäkringsavgifterna.

Närmare anvisningar om hur försäkringslönen ska fastställas finns också på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Läs mera:

På andra webbplatser:

This is staging