Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä

Saapuneet todistushakemukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana 1996-2018

Ulkomaantyön vakuuttamisessa tilastoitiin vuoteen 2018 asti Eläketurvakeskukseen saapuneiden todistushakemusten määriä.

Vuonna 2019 tilastoitavaksi ilmiöksi vaihdettiin Eläketurvakeskuksen tekemät todistushakemusten ratkaisut.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging